Általános információk

A levegoguru.hu weboldal és a webáruház üzemeletetője a Robotguru Kereskedőház Kft.

 • Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
 • Adószám: 22784182-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-943420 Fővárosi Bíróságnál mint Cégbíróságnál bejegyezve
 • A kereskedő nyilvántartási száma: 2796/1. (Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala)
 • Képviseli: Kiss Attila ügyvezető
 • Telefon: +36 1 445 1123 vagy +36 70 624 9858
 • E-mail: info@levegoguru.hu

Üzlet és Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
1146 Budapest, Istvánmezei út 6., Récsei Center
Üzlet nyitva tartása: hétfő-péntek 10:00 – 18:00, szombat 10:00 – 16:00
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő-péntek 10:00 – 18:00

Tárhelyszolgáltató: DiMa.hu Kft.
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017
Telefon: +36 52 322121
Általános információ, ügyfélszolgálat:  info@dima.hu

ADATVÉDELEM

A www.levegoguru.hu weboldal és webáruház tulajdonosa és üzemeltetője a Robotguru Kereskedőház Kft.

A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály igazolása alapján a Robotguru Kereskedőház Kft. 2796/2011. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő kereskedelmi tevékenységet folytathat.

A csomagküldő szolgáltatás és a weboldal üzemeltetése során a Robotguru Kereskedőház Kft. adatkezelői tevékenységet folytat.

Az adatkezelés:

Az adatkezelésre a weboldal látogatóinak és felhasználóinak önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a regisztráló, megrendelő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő neve és adatai:

Név: Robotguru Kereskedőház Kft.
Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Telefonszám: +36 (1) 445 1123
Email cím: info@robotguru.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58826/2012.

Szükséges személyes adatok, amelyeket a Felhasználó a vásárlás, illetve regisztráció során ad meg:

 • a megrendelő, regisztráló neve,
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A Robotguru Kereskedőház Kft. adatkezelési nyilatkozatát itt olvashatja.

JOGI NYILATKOZAT

A www.levegoguru.hu weboldalon és webáruházban található szöveges és grafikai tartalmak, fotók a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, az adott tartalomnál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá tartozó alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási és hasznosítási jogokkal a Robotguru Kereskedőház Kft. mint jogtulajdonos rendelkezik.

©2010 – 2018 Robotguru Kereskedőház. Minden jog fenntartva.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Levegőguru Ügyfélszolgálat: +36 1 445-1123 vagy +36 70 624 9858
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő-péntek 10:00 – 18:00
Küldj egy mailt: info@levegoguru.hu
Gyere el  Üzletünkbe!  Récsei Center, 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Robotguru Kereskedőház Kft. Általános Szerződési Feltételeit itt olvashatja.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Szavatosság tekintetében a Robotguru Kereskedőház Kft. a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 305-311 §-ait tekinti irányadónak.

A természetes kopásnak, elhasználódásnak kitett alkatrészekre (pl. szűrők, vízkőmentesítő és fertőtlenítő patronok ) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási igény a Jótállási jegy és a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvényesíthető.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Robotguru Kereskedőház Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az Robotguru Kereskedőház Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Robotguru Kereskedőház Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Robotguru Kereskedőház Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Robotguru Kereskedőház Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jogérvényesítés

Kérjük vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta-e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az Robotguru Kereskedőház Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. Az Robotguru Kereskedőház Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

Az elállás joga

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult online vásárlás esetén az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Robotguru Kereskedőház Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik.

Az Robotguru Kereskedőház Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogával szeretnél élni, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban közöld, hogy el szeretnél állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.