Általános Szerződési Feltételek

A szerződés tárgya

A Levegőguru webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Szállító (Robotguru Kereskedőház Kft.) és a Vevő (Megrendelő) közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságai és jellemzői a termék leírásban találhatóak meg részletesen. A termék vételára mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, az árak magyar forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

Jótállás, szavatosság

Az 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Robotguru Kereskedőház Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Robotguru Kereskedőház Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Robotguru Kereskedőház Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

A jótállás időtartama a vásárlástól számított 24 hónap, az akkumulátorra 6 hónap.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Robotguru Kereskedőház Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Robotguru Kereskedőház Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jogérvényesítés

Kérjük vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta-e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Robotguru Kereskedőház Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Robotguru Kereskedőház Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

Az elállás joga

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Robotguru Kereskedőház Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik.

A Robotguru Kereskedőház Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogával szeretnél élni, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban közöld, hogy el szeretnél állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján. 

Szerzői jogok és hivatkozások

A Robotguru Kereskedőház Kft. weblapján (www.levegoguru.hu) található összes grafikai és egyéb tartalom, valamint a termékekre, cégünkre vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Robotguru Kereskedőház Kft. tulajdonát képezi.

A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

www.levegoguru.hu ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.